Autoškola Adrijana

djeluje na području grada Jastrebarskog.

Osnovana je 1991. g., a osnovao ju je njezin sadašnji vlasnik ing. Branko Prčić. Posluje u svojim vlastititm poslovnim prostorima na adresi dr. Franje Tuđmana 83. 2005. g., kao jedna od prvih autoškola u Hrvatskoj zadovoljavamo sve potrebne kriterije u sustavu licenciranja autoškola.

Prema licenci osposobljavamo kandidate za vozače A1, A2, A, B, C i CE kategorije.

Za osposobljavanje koristimo najmodernija tehnička pomagala koja uvelike pomažu kandidatima za lakšu obuku.
Prolaznost iz teoretskog i praktičnog dijela osposobljavanje je prema statističkim podacima izrazito visoka.

Izuzetno smo fleksibilni pri dogovaranju plaćanja troškova osposobljavanja kandidata.