Osposobljavamo za kategorije

A1, A2, A, B, C, CE

A1 kategorija

U ovu kategoriju spadaju motocikli s bočnom prikolicom ili bez nje, radnog obujma do 125 ccm 3 i snage motora od najviše 11 kw i odnos snage i mase koji ne prelazi 0,1 kw / kg i motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kw

Minimalna dob za upis u autoškolu je 15 i 6 mjesci

A2 kategorija

U ovu kategoriju spadaju motocikli čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veča ili više

Minimalna dob za upis u autoškolu je 17 godina i 6 mjeseci.

A kategorija

U ovu kategoriju spadaju motocikli sa ili bez prikolice

Minimalna dob za upis u autoškolu je 23 godine i 6 mjeseci, a ako osoba posjeduje vozačku dozvolu A2 kategorije minimalna dob za upis je 21 godina i 6 mjeseci. Ako osoba ima položen vozački ispit B kategorije, ovu kategoriju može polagati sa navršenih 24 godine bez da polaže ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila (testove).

B kategorija

U ovu kategoriju spadaju motorna vozila, osim A1, A2, A, F, G, i M kategorije čija največa dopuštena masa ne prelazi 3 500 Kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, na računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija največa dopuštena masa ne prelazi 750 kg.

Minimalna dob za upis u autoškolu je 17 godina i 6 mjeseci.

C kategorija

U ovu kategoriju spadaju motorna vozila čija je največa dopuštena masa već         7 500 kg.

CE kategorija

U ovu kategoriju spadaju skupine vozila koje se sastoje od vučnog vozila C kategorije i priključnog vozila čija največa dopuštena masa iznosi više od 750 kg.